Påbörjad renovering av en Maxi Racer som blivit påseglad och brutit masten.